Disclaimer
 
 

De doelstelling van deze website is om de belangrijkste punten uit het ADR op een begrijpelijke manier uit te leggen ter voorbereiding van de examens ADR voor chauffeurs.
Daarnaast kunt U op gevaarlijke-stoffen.be veel nuttige ADR informatie en laatste nieuws vinden.

 
 

 
 
Ondanks dat de verstrekte informatie met de nodige zorg is samengesteld, en afkomstig is uit als betrouwbaar beschouwde bronnen, kan ik de nauwkeurigheid, volledigheid en bruikbaarheid niet garanderen. Ik wijs er dan ook op dat de op deze site verstrekte informatie slechts een uittreksel is van de wet- en regelgeving welke van toepassing is bij het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Voor het veilig en volgens de voorschriften vervoeren van gevaarlijke goederen is raadpleging van de betreffende wet- en regelgeving van elke verdragspartij, absoluut noodzakelijk
 
 

Het gebruik van deze informatie is dus geheel voor uw eigen verantwoordelijkheid.
Gevaarlijke-stoffen.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel of schade aan derden voortvloeiend uit de toegang, het gebruik of de raadpleging van de op deze website gepubliceerde informatie.

Niets op deze website mag zonder toestemming gebruikt of gecopiëerd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de webmaster.

 
 

 
 
Vervoer van ADR
 
     
Sluit Venster
© 2005-2018 www.gevaarlijke-stoffen.be