Opleiding van personen betrokken bij vervoer van gevaarlijke goederen ADR 1.3
 
 
Toepassingsgebied:
 
 
  • De personen die door de in hoofdstuk 1.4 vermelde betrokkenen tewerkgesteld worden en wiens functie te maken heeft met het vervoer van gevaarlijke goederen, moeten opgeleid zijn op een manier die aangepast is aan de eisen die door hun functie en hun verantwoordelijkheden gesteld worden bij het vervoer van gevaarlijke goederen.
    De werknemers moeten conform 1.3.2 opgeleid zijn vooraleer ze verantwoordelijkheden kunnen opnenmen en kunnen enkel onder rechtstreeks toezicht van een opgeleid persoon functie uitoefenen voor de dewelke ze de vereiste opleiding nog niet gekregen hebben. De opleiding moet ook specifieke bepalingen behandelen die betyrekking hebben op de beveiliging van het vervoer van gevaarlijke goederen, zoals vermeld in hoofdstuk 1.10
  • De opleiding moet periodiek aangevuld worden met bijscholingscursussen om rekening te houden met veranderingen in de reglementering
  • Staten van de gekregen opleidingen moeten door de werkgever bijgehouden worden en op verzoek ter beschikking gesteld worden van de werknemer of de bevoegde overheid.
 
 

 
     
 
ADR opleidingen
 
     
Sluit Venster
© 2005-2018 www.gevaarlijke-stoffen.be