Cijfercombinaties met een speciale betekenis ADR 5.3.2.3.2
 
 
22
sterk gekoeld vloeibaar gas, verstikkend
223
sterk gekoeld vloeibaar gas, brandbaar
225
sterk gekoeld vloeibaar gas, oxiderend
323
brandbare vloeistof die met water reageert, waarbij brandbare gassen vrijkomen
333
pyrofore vloeistof
362
brandbare en giftige vloeistof die met water reageert waarbij brandbare gassen vrijkomen
382
brandbare en corrosieve vloeistof die met water reageert waarbij brandbare gassen vrijkomen
423
vaste stof, die met water reageert waarbij brandbare gassen vrijkomen
43
voor zelfontbranding vatbare (pyrofore) vaste stof
44
brandbare vaste stof in gesmolten toestand op een hoge temperatuur
462
giftige vaste stof die met water reageert waarbij brandbare gassen vrijkomen
482
bijtende vaste stof die met water reageert waarbij brandbare gassen vrijkomen
539
brandbaar organisch peroxide
606
infectueuze (besmettelijke) stof
623
giftige vloeistof die met water reageert waarbij brandbare gassen vrijkomen
642
giftige vaste istof die met water reageert waarbij brandbare gassen vrijkomen
823
bijtende vloeistof die met water reageert waarbij brandbare gassen vrijkomen
842
bijtende vaste stof die met water reageert waarbij brandbare gassen vrijkomen
99
diverse gevaarlijke stoffen, warm vervoerd
 
 
     
 
ADR transport
 
 
 
Sluit Venster
© 2005-2018 www.gevaarlijke-stoffen.be