Het UN Nummer en de Officiële Vervoersnaam
  HET UN NUMMER EN DE OFFICIËLE VERVOERSNAAM:  
     
 
 • Alle gevaarlijke goederen worden geïdentificeerd door een nummer, bestaande uit 4 cijfers (het UN-Nummer) en een officiële, internationaal erkende benaming ( de officiële Vervoersnaam)
 • Enkel de meest voorkomende stoffen hebben een eigen individueel UN Nummer en officiële vervoersnaam.
  vb: UN 2238 Chloortolueen
       UN 1491 Kaliumperoxide
 
 
 
 
 • Aan de andere gevaarlijke goederen wordt het UN Nummer en de officiële vervoersnaam toegekend van een zogenaamde "collectieve rubriek" waartoe ze behoren.
 • De officiële vervoersnamen van deze "collectieve rubrieken" eindigen altijd op N.E.G. ( Niet Elders Genoemd) Dergelijke stoffen zijn niet éénduidig geïdentificeerd door hun UN Nummer en officiële vervoersnaam , daarvoor is meestal ook nog hun technische of scheikundige benaming vereist.
  vb: UN 2627 Anorganische Nitrieten N.E.G.
       UN 2856 Fluorosilicaten N.E.G.
 • LET OP: de zelfontledende stoffen stoffen van klasse 4.1, de organische peroxides van klasse 5.2 en de pesticides van klasse 3 en 6.1 zijn speciale gevallen: ze worden ALTIJD ingedeeld bij een collectieve rubriek maar de officiële vervoersnamen eindigen NIET op N.E.G.
  vb: UN 3240 Zelfontledende vaste stof van het type F, met temperatuurbeheersing
       UN 3345 Pesticide Fenoxyazujnzuurderivaat, vast, giftig
 • Collectieve rubrieken in lijst gevaarlijke stoffen met bijzondere bepaling 274 kolom 6 van tabel A van hoofdstuk 3.2 moeten steeds aangevuld worden met de scheikundige of technische benaming.
 • Zie ook ADR 3.1.3.8
 
 
 
 
 • Het UN Nummer en de officiële vervoersnaam, en eventueel de scheikundige of technische benaming moeten altijd vermeld worden op het vervoerdocument. (bij tankvervoer ook de speciale vermelding 640 X*)
 • Het UN Nummer kan men terugvinden in kolom 1 van de lijst gevaarlijke stoffen en van tabel A in hoofdstuk 3.2
 • De officiële vervoersnaam kan men terugvinden in kolom 2 in het Nederlands van de lijst gevaarlijke stoffen, en bestaat uit het volledige gedeelte dat in HOOFDLETTERS vermeld is.
 
 
 
     
 
A.D.R.
 
     
Sluit Venster
© 2005-2018 www.gevaarlijke-stoffen.be