Brandblusapparaten ADR 8.1.4
 
 
 • In de cabine van elke transporteenheid moet zich binnen het handbereik van de bestuurder een draagbaar blusapparaat bevinden dat geschikt is voor het bestrijden van brand in de cabine of de motor. Het blustoestel moet geschikt zijn voor de brandbaarheidsklasse* A, B en C.
 • Daarnaast moet er op de transporteenheid tenminste één of meerdere bijkomende blusapparaten aanwezig zijn.
  Deze blustoestellen moeten zodanig geïnstalleerd worden dat ze makkelijk toegankelijk zijn voor de bemanning en afdoende beschermd worden tegen de invloed van weersomstandigheden.
 • De minimale inhoud van deze bijkomende blustoestellen wordt bepaald door de maximaal toegelaten massa (MTM) van het voertuig
 
 
MTM Transporteenheid
inhoud blusser in de cabine
inhoud bijkomende blusser(s)
MTM meer dan 7,5 ton
minstens 2 kg
6 kg + aanvullen tot 12 kg totaal*
MTM tussen 3,5 en 7,5 ton
minstens 2 kg
6 kg
MTM minder dan 3,5 ton
minstens 2 kg
aanvullen tot 4 kg totaal**

* de totale inhoud van de brandblussers in de cabine en erbuiten moet 12 kg bedragen. Meerdere combinaties zijn mogelijk bv 2 kg in cabine + 6kg en 4 kg erbuiten of 3 kg in cabine + 9 kg erbuiten.

** de totale inhoud van de blussers in de cabine en daarbuiten moet 4 kg bedragen. Er moeten steeds minstens 2 blussers aanwezig zijn bv 2 kg in cabine + 2 kg erbuiten of 3 kg in cabine + 1 kg erbuiten

Geen bijkomend blusapparaat vereist (meestal bij klasse 6.2) indien er bij de exploitatie S3 vermeld wordt.

 
     
 
 • De blustoestellen moeten steeds aan onderstaande eisen voldoen:
  • geschikt zijn voor brandbaarheidklasse A, B en C *
  • voorzien zijn van een homologatiemerkteken (in België: BENOR V)
  • de uiterste geldigheidsdatum moet vermeld zijn en mag niet verstreken zijn
  • gelood zijn, het loodje mag niet verbroken zijn. Na elk gebruik, zelfs gedeeltelijk moet het apparaat vervangen worden.
  • de brandblussers moeten in goede staat zijn
  • ze moeten zodanig bevestigd zijn dat het blustoestel makkelijk bereikbaar is en snel van de steun genomen kan worden ( een slot of extra vastmaken met ijzerdraad enz is verboden)
 
     
 
 

 
 

* Brandbaarheidsklasse A: droge vuren (hout, papier,....)
  Brandbaarhedisklasse B: ontvlambare vloeistoffen ( benzine, olie,....)
  Brandbaarheidsklasse C: gassen en vuren van elektrische oorsprong

 
     
 
A.D.R. informatie
 
     
Sluit Venster
© 2005-2018 www.gevaarlijke-stoffen.be