ADR 2011, ADR 2010
 


Updated 02/02/2021
Google zoeken

Aangepast zoeken
ADR Transport
Alders Transport
Member of A-Logistics Transport Group
Member of A-Logistics Transport Group
Member of A-Logistics Transport Group
ADR Opleidingen

ADR Opleidingen

Permanente Vorming
Alders Academy opleidingscentrum voor chauffeurs

 

 

Algemene ADR informatie

 - Wat is ADR
 - Soorten opleidingen


Verkeersregels ADR

 - Algemene regels ADR België
 - Verkeersborden België
 - Tunnelbeperkingen (vanaf 2009)


Indeling van de stoffen

 - De klassen
 - Onderverdling binnen de klassen
 - UN nummer en officiële vervoersnaam
 - Milieugevaarlijke stoffen


Houders voor vervoer

 - De colli
 - Tanks
 - Losgestort vervoer
 - Containers


Boordocumenten

 - Vervoerdocument
 - Schriftelijke instructies
 - Containerverpakkingscertificaat
 - ADR keuringsdocument
 - Document technische controle
 - Afwijkingen (Algemeen)
 - Nationala afwijkingen (België)

 - Reinigingscertificaat
 - Belangrijke opmerking


Signalisatie

 - Oranje schilden
 - Signalisatie van colli
 - Signalisatie van voertuigen etc.
 - Etiketten


Vervoersvoorschriften

 - Bemanning van het voertuig
 - Samenlading
 - Stationeren en bewaking
 - Beveiliging
 - Brandstofreservoirs
 - Stuwing en behandeling
 - Andere voorschriften


Vrijstellingen

 - Volledige vrijstellingen
 - Vrijstelling beperkte hoeveelheid (LQ)
 - Vrijstelling hoeveelheid per voertuig
 - Uitgezonderde hoeveelheden
 - Fumigatie


Veiligheidsuitrusting

 - Diverse uitrusting
 - Uitrusting voor individuele bescherming
 - Brandblussers


Informatie

 - Disclaimer en doelstelling
 - Contact

 - Webmasters


Nieuws


 - Toetreding Turkije (22/03/10)
 - Tunnelbeperkingen Nederland 01/01/10
 - Nieuw KB ADR/RID
 - Opleidingsgetuigschrift brandstofhandel

 - Rijverbod Frankrijk
 - Wijzigingen ADR 2021 (draft)
 - M324-uitstel vervallen ADR Attesten   door de Coronacrisis
 - Document noodmaatregelen Transport
 - Samenvatting wijzigingen ADR 2021


Nuttige adressen ADR

 - België
 - Duitsland
 - Frankrijk
 - Luxemburg
 - Nederland


Tankvervoer

 - Tankcode klasse 2
 - Tankcode klasse 3 tem 9
 - Bijzondere bepalingen voor ADR tanks
 - Tankinstructie mobiele tanks
 - Bijzondere bepalingen mobiele tanks
 - Omschrijving van het voertuig


Veiligheidsadviseurs

 - Wanneer veiligheidadviseur
 - BESAA vzw


Vervoer per spoor RID

 - Vervoer gevaarlijke stoffen per spoor


Vervoer per schip

 - Gevaarlijke stoffen binnenvaart (ADN)
 - Vervoer gevaarlijke stoffen over zee
 - Centrale Commissie Rijnvaart
 - Centraal bureau Rijn- en Binnenvaart


Vervoer per vliegtuig

 - Vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht


Aanraders

 - DGT vzw
 - BmcB transportveilgheid
 - Permanente vorming
 - CEC vzw
 - ADRplan


Nuttige links ADR

 - Unece
 - Belgisch verpakkingsinstituut
 - Wegcode.be

Forum

 - ADR Forum


Belgische Overheid

 - Mobiel Vlaaanderen - ADR
 - ITLB


Opleidingen

 - Algemeen
 - Chauffeurs


ADR etiketten

ADR Gevarenetiketten


ADR 2007

 - Download het ADR 2007


ADR 2009

 - Download het ADR 2009


ADR 2011

 - Download het ADR 2011


ADR 2013

 - Download het ADR 2013


ADR 2015

 - Download het ADR 2015


ADR 2017

 - Download het ADR 2017

ADR 2019

 - Download het ADR 2019


ADR 2021

 - Download het ADR 2021


ADR examens

 - Examendata
 - Examenreglement Belgie

 


Documentatie/Veiligheidskaart

 - Lijst gevaarlijke stoffen 2021
 - Nationale afwijkingen Belgie
 - Uittreksel KB 28/06/09
 - Multilaterale akkoorden
 - Schriftelijke instructie 2017 (NL)
 - Schriftelijke instructie 2017(B)
 - Schriftelijke instructie 2017 (GB)
 - Schriftelijke instructie 2017 (F)
 - Schriftelijke instructie 2017 (I)
 - Schriftelijke instructie 2017 (D)
 - Schriftelijke instructie 2017 (meer talen)

© 2005-2021 www.gevaarlijke-stoffen.be