ADR 2011, ADR 2010
 


Updated 10/01/2023
Google zoeken

Aangepast zoeken
ADR Transport
Member of Altrea Logistics
Member of Altrea Logistics Transport Group
Member of Altrea Logistics Transport Group
Member of Altrea Logistics Transport Group
Member of Altrea Logistics
Altrea Logistics group


ADR Opleidingen

ADR Opleidingen

Permanente Vorming
Alders Academy opleidingscentrum voor chauffeurs

 

 

Algemene ADR informatie

 - Wat is ADR
 - Soorten opleidingen


Verkeersregels ADR

 - Algemene regels ADR België
 - Verkeersborden België
 - Tunnelbeperkingen (vanaf 2009)


Indeling van de stoffen

 - De klassen
 - Onderverdling binnen de klassen
 - UN nummer en officiële vervoersnaam
 - Milieugevaarlijke stoffen


Houders voor vervoer

 - De colli
 - Tanks
 - Losgestort vervoer
 - Containers


Boordocumenten

 - Vervoerdocument
 - Schriftelijke instructies
 - Containerverpakkingscertificaat
 - ADR keuringsdocument
 - Document technische controle
 - Afwijkingen (Algemeen)
 - Nationala afwijkingen (België)

 - Reinigingscertificaat
 - Belangrijke opmerking


Signalisatie

 - Oranje schilden
 - Signalisatie van colli
 - Signalisatie van voertuigen etc.
 - Etiketten


Vervoersvoorschriften

 - Bemanning van het voertuig
 - Samenlading
 - Stationeren en bewaking
 - Beveiliging
 - Brandstofreservoirs
 - Stuwing en behandeling
 - Andere voorschriften


Vrijstellingen

 - Volledige vrijstellingen
 - Vrijstelling beperkte hoeveelheid (LQ)
 - Vrijstelling hoeveelheid per voertuig
 - Uitgezonderde hoeveelheden
 - Fumigatie


Veiligheidsuitrusting

 - Diverse uitrusting
 - Uitrusting voor individuele bescherming
 - Brandblussers


Informatie

 - Disclaimer en doelstelling
 - Contact

 - Webmasters


Nieuws

 - ADR examens Vlaanderen door GOCA
 - Toetreding Turkije (22/03/10)
 - Tunnelbeperkingen Nederland 01/01/10
 - Nieuw KB ADR/RID
 - Opleidingsgetuigschrift brandstofhandel

 - Rijverbod Frankrijk
 - Document noodmaatregelen Transport


Nuttige adressen ADR

 - België
 - Duitsland
 - Frankrijk
 - Luxemburg
 - Nederland


Tankvervoer

 - Tankcode klasse 2
 - Tankcode klasse 3 tem 9
 - Bijzondere bepalingen voor ADR tanks
 - Tankinstructie mobiele tanks
 - Bijzondere bepalingen mobiele tanks
 - Omschrijving van het voertuig


Veiligheidsadviseurs

 - Wanneer veiligheidadviseur
 - BESAA vzw


Vervoer per spoor RID

 - Vervoer gevaarlijke stoffen per spoor


Vervoer per schip

 - Gevaarlijke stoffen binnenvaart (ADN)
 - Vervoer gevaarlijke stoffen over zee
 - Centrale Commissie Rijnvaart


Vervoer per vliegtuig

 - Vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht


Aanraders

 - DGT vzw
 - VVV-DGT

 - Permanente vorming


Nuttige links ADR

 - Unece
 - Belgisch verpakkingsinstituut
 - Wegcode.be

 - Opleidinggetuigschriften

 - ADR engelstalig


ADR examens

 - ADR Examens Vlaanderen
 - Examencentra in Vlaanderen
 - Examenreglement Vlaanderen

 

 

Forum

 - ADR Forum


Belgische Overheid

 - Mobiel Vlaaanderen - ADR
 - ITLB


Opleidingen

 - Algemeen
 - Chauffeurs


ADR etiketten

ADR Gevarenetiketten


ADR 2007

 - Download het ADR 2007


ADR 2009

 - Download het ADR 2009


ADR 2011

 - Download het ADR 2011


ADR 2013

 - Download het ADR 2013


ADR 2015

 - Download het ADR 2015


ADR 2017

 - Download het ADR 2017

ADR 2019

 - Download het ADR 2019


ADR 2021

 - Download het ADR 2021


ADR 2023

 - Download het ADR 2023


Documentatie/Veiligheidskaart

 - Nationale afwijkingen Belgie
 - Uittreksel KB 28/06/09
 - Multilaterale akkoorden
 - Schriftelijke instructie 2017 (NL)
 - Schriftelijke instructie 2017(B)
 - Schriftelijke instructie 2017 (GB)
 - Schriftelijke instructie 2017 (F)
 - Schriftelijke instructie 2017 (I)
 - Schriftelijke instructie 2017 (D)
 - Schriftelijke instructie 2017 (meer talen)

© 2005-2023 www.gevaarlijke-stoffen.be