Kenmerking van de colli ADR 5.2
 
  Elk collo moet duidelijk en blijvend voorzien zijn van:  
 
 • De letters UN + het UN-nummer ,kolom 1 van de lijst gevaarlijke stoffen van het goed of de goederen die er zich in bevinden. Deze aanduiding mag voorkomen in het gevaarsetiket of mag rechtstreeks op het collo aangebracht worden.
 • Op IBC's groter dan 450 liter en grote verpakkingen het UN-nummer op beide tegenoverliggende zijden aanbrengen, op IBC's kleiner dan 450 liter en op de andere colli volstaat het om dit te vermelden op één enkele zijde.
 
 
 
 
 • Indien het gaat om een gas (klasse2): moet de officiële vervoersnaam of de scheikundige benaming, indien het gas behoort tot een collectieve rubriek, aangebracht worden op het collo (kolom 2 van de lijst gevaarlijke stoffen)
  Gassen mogen NIET in IBC's vervoerd worden.
 
 
 
 
 • Het juiste etiket of etiketten met een afmeting van tenminste 10 cm zijde (kolom 5 van de lijst gevaarlijke stoffen )
 • Op IBC's groter dan 450 liter en grote verpakkingen de etiketten aanbrengen op beide tegenoverliggende zijden, op IBC's kleiner dan 450 liter en op de andere colli volstaat het om het etiket(ten) op één enkele zijde aan te brengen
 • Indien men te maken heeft met een "sterk gekoeld vloeibaar gemaakt gas" ( gevarennummer 22 of cijfercombinaties die beginnen met 22) moet bovendien altijd oriëntatiepijlen aangebracht worden op beide tegenoverliggende zijden.
 
 
 
 
 • colli die milieugevaarlijke goederen bevatten volgens de criteria van 2.2.9.10 moeten blijven voorzien zijn van het merkteken " milieugevaarlijke stof" behalve enkelv oudige verpakkingen en samengestelde verpakkingen die binnenverpakkingen bevatten met een inhoud van ten hoogste 5 liter voor vloeistoffen of ten hoogste 5 kg voor vaste stoffen.
 • Het merkteken moet aangebracht worden naast de andere merktekens diee voorgeschreven zijn en een afmeting hebben van ten minste 100mm x 100 mm
 
 
 
 
 • Alle vermeldingen zoals hierboven beschreven (un-nummers, etiketten en eventueel de benamingen) die aanwezig zijn op de verpakkingen die zich in een oververpakking bevinden moeten, wanneer deze NIET zichtbaar zijn van buitenaf, ook aangebracht worden op de oververpakking!
 • Daarnaast moet op een oververpakking het woord "oververpakking" voorkomen in de officiële taal van het land van verzending EN in het Frans, Duits of Engels indien de officiële taal geen van deze drie is.
 
 
 
 
 • Klik hier voor de modellen van gevaarsetiketten
 
 
 
     
 
ADR signalisatie
 
     
Sluit Venster
© 2005-2018 www.gevaarlijke-stoffen.be