Modellen van etiketten ADR 5.2.2.2.2
     
 
Etiket nr.
Gevaar
Model
     
1

Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Subklasse 1.1, 1.2 en 1.3

1.4
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Subklasse 1.4
1.5
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Subklasse 1.5
1.6
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Subklasse 1.6
     
2.1
Brandbare gassen
     
2.2
Niet brandbaar en niet giftig gas (verstikkend)
     
2.3
Giftige gassen
     
3
Brandbare vloeistoffen
( Vlampunt < 60°C )
     
4.1
Brandbare vaste stoffen
Zelfontledende stoffen
Ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
     
4.2
Voor zelfontbranding vatbare stoffen
     
4.3
Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
     
5.1
Oxiderende stoffen
     
5.2
Organische peroxides
     
6.1
Giftige stoffen
     
6.2
Infectueuze (besmettelijke) stoffen
     
7a en 7b
Radioactieve stoffen
7c en 7d
7e
     
8
Corrosieve (bijtende) stoffen
     
9
Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
     
9A
Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
(Litiumbatterijen UN 3090, 3091, 3480 en 3481)
     
Stoffen op hoge temperatuur
Aanbrengen indien bijzondere bepaling 580 vermeld wordt (ADR 5.3.3)
     

Oriëntatiepijlen.
Duidt de bovenkant van een collo aan

ADR 5.2.2.1.12

     
Merkteken "milieugevaarlijke stof"
Zie ADR 2.2.9.1.10 en 5.2.1.8 of klik hier
     
Merkteken "uitgezonderde hoeveelheden"
Zie ADR 3.5.4 of klik hier
     
Merkteken "limited quantities"
Zie ADR 3.4 of klik hier

 

     
 
 

 
     
 
ADR etiketten
 
     
Sluit Venster
© 2005-2018 www.gevaarlijke-stoffen.be