Vrijstellingen voor vervoer in beperkte hoeveelheden ADR 3.4
 
Vrijstellingen voor vervoer in beperkte hoeveelheden
 
 
  • Voor vele gevaarlijke goederen geldt een vrijstelling van de voorschriften van het ADR wanneer men welbepaalde verpakkingen ( samengestelde verpakkingen of trays ) met een gelimiteerde inhoud.
  • De maximale brutomassa van een samengestelde verpakking mag niet groter zijn dan 30kg, deze van de trays met hoes uit krimp- of rekfolie mag niet groter zijn dan 20 kg.
  • Aan de hand van de gegevens per UN nummer in tabel A , kolom 7a van hoofdstuk 3.2 kan vastgesteld worden of en in welke hoeveelheden de bepaalde gevaarlijke stoffen vervoerd mogen worden onder deze vrijstelling.
  • Bij deze vrijstelling bestaat er GEEN limiet op het totaal aantal verpakkingen per transporteenheid.
  • Indien de MTM van het voertuig of transporteenheid die de gevaarlijke goederen in beperkte hoeveeheden vervoerd groter is dan 12 ton en de totale hoeveelheid vervoerde colli is groter dan 8 ton gelden er beperkingen in tunnels (1.9.5.2.2)
  • Elk collo dat valt onder de vrijstelling voor het vervoer in beperkte hoeveelheden is te herkennen aan één van onderstaande duidelijke en blijvende signalisaties volgens 3.4.7:

  • Colli die gevaarlijke geoderen bevatten en voor verzending via luchtvervoer aangeboden worden, conform de bepalingen van hoofdstuk 4 van deel 3 van de ICAO moeten ondertaand merlkteken dragen:

 
 
 
 
 
 

Transporteenheden met een MTM van meer dan 12 ton die colli vervoeren met gevaarlijke goederen in beperkte hoeveelheden moeten vooraan en achteraan voorzien zijn van een kenmerking van 3.4.15, tenzij ze reeds oranje signalisatie dragen overeenkomstig 5.3.2.

Deze kenmerking is NIET vereist indien de totale bruto massa van de vervoerde colli niet groter is dan 8 ton per transporteenheid.

 
 
 
 

Containers die colli met gevaarlijke goederen in beperte hoeveelheden vervoeren op transporteenheden met een MTM van meer dan 12 ton, moeten op de 4 zijden voorzien zijn van een kenmerking overeenkomstig 3.4.15 tenzij zij reeds grote etiketten dragen volgens 5.3.1

Deze kenmerking is NIET vereist indien de totale bruto massa van de vervoerde colli niet groter is dan 8 ton per transporteenheid.

 
 
 
 
adr vervoer
 
     
Sluit Venster
© 2005-2018 www.gevaarlijke-stoffen.be