Milieugevaarlijke stoffen ADR 2.2.9.1.10, 5.2.1.8.3 en 2.1.3.8
 
Milieugevaarlijke stoffen:
 
 
  • Milieugevaarlijke stoffen omvatten onder andere vloeibare of vaste stoffen die het aquatisch milieu verontreinigen en oplossingen en mengsels van deze stoffen.
  • De stoffen van klassen 1 tem 9 die voldoen aan de criteria van 2.2.9.1.10 met uitzondering van de UN nummers 3077 of 3082, worden naast de gevaren van de klassen 1 tem 9 die ze hebben, bovendien aanzien als milieugevaarlijk.
  • Het merkteken "milieugevaarlijke stof" moet aangebracht worden op colli die voldoen aan de criteria van 2.2.9.1.10, behalve op enkelvoudige verpakkingen en samengestelde verpakkingen die binnenverpakkingen bevatten met een inhoud van maximaal 5 liter voor vloeistoffen of maximaal 5 kg voor vaste stoffen.
  • Het merkteken "milieugevaarlijke stof" moet aangebracht worden naast het UN nummer.
  • Wanneer conform de bepalingen van 5.3.1 een groot etiket aangebracht moet worden dienen de containers, MEGC's, tankcontainers, mobiele tanks en voertuigen die milieugevaarlijke stoffen bevatten voorzien te zijn van het merkteken "milieugevaarlijke stof". De bepalingen van 5.3.1 zijn van toepassing op het merkteken.
  • Het merkteken milieugevaarlijke stof moet aangebracht worden op omsluitingen, tanks en tankcontainers indien zij UN nummer 3077 of UN nummer 3082 bevatten en bij andere gevaarlijke stoffen indien hun MSDS melding maakt van R50, R50/53 of R51/53 -zin

 
 
 
     
 
adr vervoer
 
     
Sluit Venster
© 2005-2018 www.gevaarlijke-stoffen.be