Signalisatie: de oranje schilden ADR 5.3.2
 
  UITZICHT EN BETEKENIS van de schilden:  
 
 • Rechthoekige oranje schilden van 40 op 30 cm met een zwarte boord van 15mm. Het gebruikte materiaal moet weerbestendig zijn en duurzame signalisatie garanderen. Het schild mag niet loskomen van zijn bevestiging wanneer het gedurende 15 min omsloten is door een brand (ADR 5.3.2.2.1)
 • Wanneer het oranje schild aangebracht is op neerklapbare borden, moeten deze zodanig ontworpen en vastgezet zijn dat ze tijdens het transport niet kunnen neerklappen of loskomen avn hun houder (ADR 5.3.2.2.5)
 • Oranje schilden zijn VEREIST tijdens het transport van ALLE gevaarlijke stoffen indien de vrijstellingsgrenzen overschreden zijn, ongeacht hun vervoerswijze of het MTM van het voertuig.
 
 
 
  SOORTEN oranje schilden:  
 
Er zijn twee soorten:
   
"Leeg" oranje schild

Oranje schild met nummers
(de nummers moeten onuitwisbaar zijn en in geval van brand minstens 15 minuten leesbaar blijven, verwisselbare nummers moeten op hun plaats blijven ongeacht de oriëntatie van het voertuig)
Bovenste nummers: identificatienummer van het gevaar (altijd 2 of 3 cijfers) zie de lijst gevaarlijke stoffen , kolom 20 in tabel A in hoofdstuk 3.2
Onderste nummers: identificatienummer van het product = Un-nummer (altijd 4 cijfers) zie kolom1 van de lijst gevaarlijke stoffen of tabel A in hoofdstuk 3.2
 
     
  Betekenis van het identificatienummer van het gevaar:  
 
 • EERSTE cijfer van het nummer van het gevaar:
 
 
 
Betekenis
Stof van klasse:
2
gas
2
3
brandbare vloeistof
3*
4
brandbare vaste stof, zelfontledende of voor zelfontbranding vatbare stof, of stof die in contact met water gevaarlijke gassen ontwikkelt
4.1, 4.2, 4.3
5
oxiderende (brandbevorderende) stof of organisch peroxide
5.1, 5.2
6
giftige stof
6
7
radioactieve stof
7
8
bijtende (corrosieve) stof
8
9
stof met andere gevaarlijke eigenschap
9
     
 
  * Let op: het gevarennummer voor vloeistoffen van klasse 4.2 en 4.3 kan ook beginnen met cijfer 3.  
 
 • TWEEDE OF DERDE cijfer van het nummer van het gevaar:
 
 
 
Betekenis
0
geen betekenis, wordt gebruikt als aanvulling omdat het gevarennummer ALTIJD uit 2 cijfers moet bestaan.
2
reageert met water waardoor gassen vrijkomen
3
brandbaarheid
4
vast, brandbaar of voor zelfverhitting vatbaar
5
verbranding bevorderende eigenschappen
6
giftigheid
8
corrosiviteit
9
gevaar voor hevige spontane reactie
   
 
 
 • Indien de eerste twee cijfers hetzelfde zijn duidt dit meestal op een toespitsing van het hoofdgevaar.
 • voorbeeld: 33 betekent: zeer brandbare vloeistof
                  88 betekent: zeer corrosieve stof
 • Indien het gevarennummer voorafgegaan wordt door de letter "X" betekent dit dat de stof op een gevaarlijke manier reageert met water.
 
 
 • een aantal combinatie hebben een speciale betekenis
 • voorbeeld: 22 betekent: sterk gekoeld vloeibaar gemaakt gas
                  99 betekent: warm vervoerde stof
                  333 betekent: pyrofore (voor zelfontbranding vatbare) vloeistof
 • een lijst van de combinaties met speciale betekenis: klik hier!
 
 
 
 
 • Het indentificatienummer van het gevaar voor elke gevaarlijke stof vindt u in kolom17 van de lijst gevaarlijke stoffen of kolom 20 in Tabel A hoofdstuk 3.2
 
 
 • Indien er in kolom 20 van de lijst gevaarlijke stoffen of kolom 20 in Tabel A hoofdstuk 3.2 GEEN identificatienummer is vermeld, mag de betreffende stof NIET losgestort of in TANKS vervoerd worden.
 
 
 
  PLAATSING VAN DE ORANJE SCHILDEN:  
  Zie "signalisatie van de voertuigen"  
     
 
Gevaarlijke lading
 
     
Sluit Venster
© 2005-2018 www.gevaarlijke-stoffen.be