Bijzondere bepalingen voor cargo-transporteenheden onder fumigatie ADR 5.5.2
 
Cargo-transporteenheden onder fumigatie (UN 3359) die GEEN andere gevaarlijke goederen bevatten, zijn aan geen bepalingen van het ADR onderworpen dan deze die in onderhavige afdeling voorkomen.
 
 
  • Wanneer eenn cargo-transporteenheid onder fumigatie nog met gevaarlijke goederen geladen wordt, zijn zowel de voor deze goederen relevante bepalingen uit het ADR, als de bepalingen van onderhevige afdeling van toepassing.
  • Voor het vervoer van goederen onder fumigatie mogen enkel cargo-units gebruikt worden die zodanig afgesloten kunnen worden dat gaslekken tot een minimum beperkt kunnen worden
  • De personen die te maken hebben met de manipulatie van cargo-units onder fumigatie, moeten op een degelijke wijze opgeleid worden, aangepast aan hun verantwoordelijkheden
  • Een verwittigingssignaal dat voldoet aan 5.5.2.3.2 moet aan elk ingangspunt van een cargo-unit onder fumigatie aangebracht worden, dit op een plaats waar het gemakkelijk gezien kan worden door personen die de cargo-unit willen openen en betreden. Dit signaal moet aangebracht blijven tot de cargo-unit onder fumigatie werd geventileerd en de goederen of materialen die een fumigatie hebben ondergaan werden uitgeladen.


Verwittigingssignaal voor fumigatie ADR 5.5.2.3.2

Afmetingen: min 300 mm breed en 250 mm hoog, markeringen moeten zwart zijn op een witte achtergrond met letters van 25 mm hoog
 
 

 
 
Wanneer de cargo-unit onder fumigatie volledig geventileerd werd, moet de datum van ventilatie aangegeven worden op het verwittigingssignaal.
Wanneer de cargo-unit onder fumigatie volledig geventileerd werd en ontladen werd moet het verwittigingssignaal verwijderd worden.
 
 
 
 

De documenten met betrekking tot het vervoer van cargo-units die een fumigatiebehandeling ondergaan hebben en die niet volledig geventileerd werden moet de juiste gevens bevvatten volgens ADR 5.5.2.4.1

Er is geen document vereist indien de cargo-unit die een fumigatiebehandeling ondergaan heeft volledig geventileerd werd en de datum van de ventilatie voorkomt op het verwittigingssignaal voorkomt.

 
 
 
 
adr vervoer
 
     
Sluit Venster
© 2005-2018 www.gevaarlijke-stoffen.be