De klassen van de gevaarlijke stoffen
 
  • De gevaarlijke goederen worden ingedeeld in 13 verschillende klassen al naargelang het soort gevaar dat uitgaat van deze gevaarlijke stoffen.
  • Bij een combinatie van gevaarlijke eigenschappen (bv: giftig en brandbaar) wordt de stof ingedeeld bij die klasse die het grootste gevaar vertegenwoordigt tijdens het transport.
  • De klasse wordt niet op het vervoerdocument vermeld.
  • De klasse van elk gevaarlijk product kan men terugvinden in kolom 7 van de lijst gevaarlijke stoffen of tabel 3a van tabel A in hoofdstuk 3.2
 
 
 
  De gevaarsklassen zijn de onderstaande:  
 
 
Klasse 1: Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Klasse 2: De gassen (klik hier)
Klasse 3: Brandbare vloeistoffen (klik hier)
Klasse 4.1: Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand (klik hier)
Klasse 4.2: Voor zelfontbranding vatbare (pyrofore) stoffen (klik hier)
Klasse 4.3: Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen (klik hier)
Klasse 5.1: Oxiderende stoffen (klik hier)
Klasse 5.2: Organische peroxides (klik hier)
Klasse 6.1: Giftige stoffen (klik hier)
Klasse 6.2: Infectueuze (besmettelijke) stoffen (klik hier)
Klasse 7: Radioactieve stoffen
Klasse 8: Corrosieve (bijtende) stoffen (klik hier)
Klasse 9: Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen
 
 
 
     
 
adr wetgeving
 
     
Sluit Venster
© 2005-2018 www.gevaarlijke-stoffen.be