Tankcode klasse 3 tem 9 ADR 4.3.4
 

Codering en hiërachie van de tanks:

  • De vier onderdelen van de in de lijst gevaarlijke stoffen of kolom 12 van tabel A in hoofdstuk 3.2 aangegeven tankcode hebben volgende betekenis:
Deel
Omschrijving
Tankcode
1
Type van de tank
L:
tank voor stoffen in vloeibare toestand ( vloeistoffen of vaste stoffen in gesmolten toestand)
S:
tank voor stoffen in vaste tostand ( poeders of korrelvormig)
2
berekeningsdruk
G:
minimale berekeningsdruk volgens de algemene voorschriften van 6.8.2.1.14 (atmosferische tank)
X:
minimale berekeningsdruk in bar (zie 6.8.2.1.14), waar "X" staat voor een getal groter of gelijk aan 1,5 bar
3
Openingen (zie in 6.8.2.2)
A:
tank met vul- en losopeningen onderaan met 2 afsluiters
B:
tank met vul- en losopeningen onderaan met 3 afsluiters
C:
tank met vul- en losopeningen bovenaan met 3 afsluiters die onder het vloeistofniveau enkel reinigingsopeningen heeft
D:
tank met vul- en losopeningen bovenaan met 3 afsluiters zonder openingen onder het vloeistofniveau
4
Veiligheidskleppen en -inrichtingen
V:
tank met beluchtingsinrichting overeenkomstig 6.8.2.2.6 zonder beveiliging tegen vlaminslag, of
tank die niet bestand is tegen druk veroorzaakt door een inwendige explosie
F:
tank met beluchtingsinrichting overeenkomstig 6.8.2.2.6 met beveiliging tegen vlaminslag, of
tank die bestand is tegen druk veroorzaakt door een inwendige explosie
N:
tank zonder ventilatieinrichting overeenkomstig 6.8.2.2.6 en niet hermetisch gesloten
H:
hermetisch gesloten tank (zie 1.2.1)
  • Hiërachie van de tanks
Vermelding
Vermelding in punt 9.5 van het ADR keuringsdocument
Deel 1
L
L
S
S of L
Deel 2
G
G
een getal
een getal dat minstens even groot is
Deel 3
A
A, B, C of D
B
B, C of D
C
C of D
D
D
Deel 4
V
F, H, N of V
F
F, H of N
N
H of N
H
H
 
     
 

Wanneer de tankcode in de lijst gevaarlijke stoffen of kolom 12 van tabel A in hoofdstuk 3.2 aangegeven is met een "+" moet de omschrijving van de te vervoeren stof aangegeven worden in punt 9.5 van het ADR keuringsdocument

 
 
 
 
  • De tankcode van de betreffende tank is terug te vinden in rubriek 9.5 van het ADR keuringsdocument.
    Vergelijk de tankcode van het te vervoeren product aan de hand van bovenstaande hiërachie met de tankcode van de betreffende tank.
 
 
 
 
ADR
 
     
 
 
Sluit Venster
© 2005-2018 www.gevaarlijke-stoffen.be