Gedeeltelijke vrijstellingen ivm de hoeveelheid per transporteenheid ADR 1.1.3.6
 
 
Gedeeltelijke vrijstellingen die verband houden met de hoeveelheid per transporteenheid
 
 
 • Voor de meeste gevaarlijke goederen is het vervoer in colli vrijgesteld van een gedeelte van de ADR-voorschriften, indien de TOTALE vervoerde hoeveelheid per transporteenheid NIET groter is dan een welbepaalde limietwaarde.
 • De limietwaarde hangt af van het vervoerd product en houdt rechtstreeks verband met de VERVOERSCATEGORIE die voor ieder UN-nummer terug te vinden is in kolom 14 van de lijst gevaarlijke stoffen of in kolom 15 van tabel A in hoofdstuk 3.2
 
 

 
  Limietwaarde wanneer één enkel gevaarlijk product vervoerd wordt:  
 
 • Het verband tussen de vervoerscategorie en de limietwaarde vindt u in onderstaande tabel:
Vervoers-categorie
Specificaties
Maximale hoeveelheid per transporteenheid*
0
lege,niet gereinigde verpakkingen van VC 0 blijven VC 0
0
1
ALLE goederen BEHALVE die van UN-nummers:
0081, 0082, 0084, 0241, 0331,0332, 0482, 1005, 1017
20
ALLEEN de goederen van Un-nummers
0081, 0082, 0084, 0241, 0331,0332, 0482, 1005, 1017
50
2
 
333
3
 
1000
4
lege, niet gereinigde verpakkingen anders dan VC 0 worden ingedeeld onder VC 4
ongelimiteerd
 
 
 
  Limietwaarde wanneer meerdere gevaarlijke producten vervoerd wordt:  
 
 • Indien meerder gevaarlijke goederen samen vervoerd worden, moet de hoeveelheid van elk van deze goederen eerst vermenigvuldigd worden met een factor die ook weer rechtstreeks verband houdt met de VERVOERSCATEGORIE. De op deze manier bekomen producten worden samengeteld en indien de bekomen SOM NIET groter is dan 1000 geniet het vervoer van de gedeeltelijke vrijstellingen. Voor de berekening zie onderstaande tabel:
Vervoers-categorie
Specificaties
Factor
0
lege,niet gereinigde verpakkingen van VC 0 blijven VC 0
oneindig groot
1
ALLE goederen BEHALVE die van UN-nummers:
0081, 0082, 0084, 0241, 0331,0332, 0482, 1005, 1017
50
ALLEEN de goederen van Un-nummers
0081, 0082, 0084, 0241, 0331,0332, 0482, 1005, 1017
20
2
 
3
3
 
1
4
lege, niet gereinigde verpakkingen anders dan VC 0 worden ingedeeld onder VC 4
0
 
 
 
  ADR bepalingen die WEL van kracht blijven:  
 
 • Omdat het hier gaat om GEDEELTELIJKE VRIJSTELLINGEN moeten onderstaande ADR-voorschriften WEL nageleefd worden:
 • voorschriften betreffende de verpakkingen
 • voorschriften ivm signalisatie van de colli
 • samenladingsverbod
 • containerverpakkingscertificaat
 • vervoerdocument met de vermelding: "vervoer waarbij de in 1.1.3.6 voorgeschreven vrijstellingsgrenzen niet overschreden zijn"
 • gebruik van onveilige verlichtingsapparaten
 • roken en openen van colli
 
 
 
 

* de maximale hoeveelheid per transporteenheid betekent:

 • de bruto massa in kg voor voorwerpen
 • de netto massa in kg voor vaste stoffen, vloeibaar gemaakte gassen, sterk gekoelde vloeibaar gemaakte gassen en onder druk opgeloste gassen
 • de nominale inhoud van het recipiënt in liter voor vloeistoffen en samengeperste gassen
 
 
gevaarlijke lading
 
     
Sluit Venster
© 2005-2018 www.gevaarlijke-stoffen.be