Veiligheidsadviseur ADR 1.8.3
  Wanneer is een veiligheidsadviseur vereist:  
 
 • Een veiligheidadviseur is vereist voor bedrijven die gevaarlijke goederen vervoeren over de weg, per schip of per spoor.
 • Bedrijven die verpakkingen en/of tanks vullen
 • Bedrijven die laad- en losactiviteiten verrichten die met bovenstaande vervoersmodaliteiten verband houden
 • Bedrijven die overslag doen van gevaarlijke goederen vervoerd per spoor , over de weg of per schip naar een andere vervoersmodaliteit en omgekeerd.
 
 
 
  Wanneer is geen veiligheidsadviseur vereist:  
 
 • Vervoer onder een vrijstelling zoals voorzien in het ADR 1.1.3 en ADR 3.4
 • Het lossen van gevaarlijke goederen op de eindbestemming
 • Vervoer van diagnostische monster UN 3373, die verpakt zijn volgens verpakkingsinstructie P650 van ADR 4.1.4.1
 • Binnenlands vervoer, of met dit vervoer samenhangende activiteiten van minder dan 50 ton netto gevaarlijke goederen per jaar, indien enkel gevaarlijke goederen behandeld worden die ingedeeld zijn bij de classificatiecodes A, O of F van klasse 2, of verpakkingsgroep II of III van de klassen 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 en 9.
 • Vervoer uitgevoerd met vervoermiddelen die eigendom zijn van of onder verantwoording vallen van de strijdkrachten
 
 

 
  Belangrijkste taken van de veiligheidsadviseur: (ADR 1.8.3.3 en KB 22/08/06)  
 
 • De adviseur heeft onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsleider in de eerste plaats de taak om, binnen de grenzen van de betrokken activiteit van de onderneming, met alle mogelijke middelen en maatregelen er voor te zorgen dat deze activiteiten met inachtname van de van toepassing zijnde regelgeving en onder optimale veiligheidsvoorwaarden kan plaatsvinden.
 • Zijn taken zijn in het bijzonder:
  • nagaan of de voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen nageleefd worden
  • de onderneming van advies dienen bij de aanverwante werkzaamheden
  • opstellen van een jaarverslag voor de onderneming en in voorkomend geval voor de plaatselijke overheid over de activiteiten van de onderneming met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen
 
 
 
     
 
Veilgheidsadviseur ADR
 
     
 
 
Sluit Venster
© 2005-2018 www.gevaarlijke-stoffen.be