Houders voor het vervoer van gevaarlijke stoffen: Containers ADR 1.2
 
  • Containers zijn enkel hulpmiddelen om de manipulatie van de goederen te vergemakkelijken, met een inwendig volulme van tenminste 1 m³. Een container is van permanente aard en stevig genoeg voor herhaald gebruik, voorzien van inrichtingen die de behandeling vergemakkelijken. Het gebruik van een container veranderd niets aan de eisen die gesteld worden aan de houders (colli, tankcontainers, IBC's...) waarin de gevaarlijke goederen vervoerd worden.
  • KLEINE containers hebben een inwendig volume van tenminste 1 m³ en maximaal 3 m³.
  • GROTE containers hebben een inwendig volume van meer dan 3m³
  • Onder "container met dekzeil" verstaat men een open container die uitgerust is met een dekzeil dat bedoeld is om de lading te beschermen.
  • Onder "container voor losgestort vervoer" verstaat men een omsluiting die bestemd is voor het vervoer van vaste stoffen die rechtstreeks in contact komen met deze omsluiting.
  • Het begrip container bevat noch de gewone verpakkingen,noch de grote verpakkingen, noch de IBC's, noch de tankcontainers en tanks en evenmin de voertuigen.
 
 
 
     
 
adr 2009
 
     
Sluit Venster
© 2005-2018 www.gevaarlijke-stoffen.be